Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Zvorniku

Aktuelnosti

   1 - 6 / 8  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Predsjednik VSTS-a u posjeti našem sudu

Predsjednik VSTS-a u posjeti našem sudu

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTS), Milan Tegeltija i Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTS-a, posjetili su Osnovni sud u Zvorniku, kako bi razgovarali o rezultatima ostvarenim u prethodnoj godini, te tekućim pitanjima i daljim prioritetima.

Uputstvo o postupanju sa prijavama korupcije

Uputstvo o postupanju sa prijavama korupcije

Ovim putem želimo da vas informišemo o Uputstvu o postupanju sa priajvom korupcije i obezbeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Osnovnom sudu u Zvorniku.

Obavještenje o provođenju aktivnosti "Sedmice sudskog poravnanja..."

Obavještenje o provođenju aktivnosti "Sedmice sudskog poravnanja..."

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti “Sedmice sudskog poravnanja" u našem Sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „ Sedmice sudskog poravnanja ". Period implementaciie aktivnosti je od 21. septembra do 02. oktobra 2020. godine Cilj organizovanja “Sedmice sudskog poravnanja” jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem i u skraćenom postupku, koji je egonomičnij

Izvještaj o radu suda

Izvještaj o radu suda

U Osnovnom sudu u Zvorniku na početku 2017. godine ukupno u radu bilo je 4.574 predmeta – bez komunalnih predmata koji se vode u SOKOP sistemu .

Vodič u postupanju: Nasilje u porodici

Vodič u postupanju: Nasilje u porodici

Vodič u postupanju: Nasilje u porodici

Vodiči za djecu, mlade i roditelje u krivičnom postupku

Vodiči za djecu, mlade i roditelje u krivičnom postupku

U okviru projekta “Jačanje institucionalnih kapaciteta za unapređenje psihosocijalne podrške djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku” koji je podržao Visoki sudski i tužilački savjet BiH, a implementira ga Društvo Psihologa RS, Društvo Psihologa FBiH i Društvo psihologa BD u okviru sveobuhvatnijeg programa “Pravda za svako dijete” kojeg finansijski podržavaju Švajcarska ambasada, Švedska Agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida) i UNICEF BiH....

19.06.2017.

   1 - 6 / 8  >