Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Zvorniku

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

Sekretar suda:      
Čedo Jović

Šef pisarnice - glavni upisničar:      
Zorica Stevanović

Računovodstvo:           
Radmila Perić       šef računovodstva

Radmila Marković    referent za depozit i ekonom suda 

Tehnički sekretar i referent za izvršenje krivičnih sankcija:             
Rada Gelić

IKT službenik i službenik za javne nabavke:                  
Slobodan Stevanović

Referent za unos dokumenata:      
Hura Pandur

Upisničari:
Bobana Stević           upisničar
Dragana Tomić          upisničar
Silvana Maksimović   upisničar - arhivar  

Referent za izvršenje prekršajnih sankcija: 
Dragana Mićanović  

Sudski izvršioci:                
Vaso Đurić  
Zdravo Batić - sudski izvršilac, vozač i referent za uručenje sudskih pismena
Mirnes Memišević

Daktilografi :                           
Danijela Batić
Željka Pantelić
Sanja Aćimović
Božica Ristić
Mitra Jeremić
Slobodanka Dukić                                                                                                                     
Marijana Jovanović                                                                        

Sudski pripravnici-volonteri:
Bojana Močević

Portir-telefonista:
Boško Mihajlović

Spremačice:
Mirfeta Skurlić,                                                                                         
Slađana Dukić


 

Svakog od gore navedenih službenika i namještenika možete kontaktirati putem E-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh