• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Zvorniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sedmice sudskog poravnanja u Osnovnom sudu u Zvorniku

  18.04.2023.

  Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudskog poravnanja“. 

  Sedmice sudskog poravnanja organizuju se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 15. do 26 maja 2023. godine.

  Cilj organizovanja „Sedmica sudskog poravnanja“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. 

  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.


  U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskim poravnanjem.
      

  Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskim poravnanjem, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

  -       samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudskog poravnanja;

  -       samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudskog poravnanja;

  -       zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudskog poravnanja.

   Prednosti sudskog poravnanja

  Sudsko poravnanje predstavlja:

  Kraći i efikasniji postupak

  Vaš spor se okončava zaključivanjem sudskog poravnanja pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudsko poravnanje ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

  Jeftiniji postupak

  Sudsko poravnanje je privilegovano sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

  Jednostavniji postupak

  U slučaju da se spor riješi zaključivanjem sudskog poravnanja stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. 

  Sigurnost i povjerenje

  Sudsko poravnanje je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskom poravnanju, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

  Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudskog poravnanja je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudskog poravnanja stranke same biraju način rješenja spora i poravnanje predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

   

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Sedmice sudskog poravnanja u Osnovnom sudu u Zvorniku

  18.04.2023.

  Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudskog poravnanja“. 

  Sedmice sudskog poravnanja organizuju se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 15. do 26 maja 2023. godine.

  Cilj organizovanja „Sedmica sudskog poravnanja“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. 

  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.


  U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskim poravnanjem.
      

  Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskim poravnanjem, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

  -       samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudskog poravnanja;

  -       samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudskog poravnanja;

  -       zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudskog poravnanja.

   Prednosti sudskog poravnanja

  Sudsko poravnanje predstavlja:

  Kraći i efikasniji postupak

  Vaš spor se okončava zaključivanjem sudskog poravnanja pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudsko poravnanje ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

  Jeftiniji postupak

  Sudsko poravnanje je privilegovano sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

  Jednostavniji postupak

  U slučaju da se spor riješi zaključivanjem sudskog poravnanja stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. 

  Sigurnost i povjerenje

  Sudsko poravnanje je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskom poravnanju, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

  Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudskog poravnanja je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudskog poravnanja stranke same biraju način rješenja spora i poravnanje predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.