Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Zvorniku

Izvještaj o radu suda

            U Osnovnom sudu u Zvorniku na početku 2017. godine ukupno u radu bilo je 4574 predmeta – bez komunalnih predmata koji se vode u SOKOP sistemu .

 

Tokom godine, u rad je zaprimljeno ukupno 4945 predmeta, a rešeno je ukupno 5688 predmet.

Na kraju 2017. godine preostao broj predmeta u radu je 3831 predmeta, što je za 743 predmeta manje nego na početku godine.

 

Ovim je došlo do smanjenja broja nerješenih predmeta za 16,24 %.

 

Prosječno ostvarena kolektivna norma Osnovnog suda u Zvorniku za period 01.01. do 31.12.2017. godine je 133,81 %.

 

Plan rješavanja predmeta za 2017. godinu za period od 01.01. do 31.12.2017. godine realizovan je sa   86,42 %.

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Protok predmeta

Prateće fotografije

Pristup predmetima putem interneta