Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Zvorniku

Приручник-Судска разматрања случајевима насиља у породици у БиХ

У циљу што квалитетнијег одговора правосуђа у БиХ, те досљед­ности судске праксе у предметима насиља у породици у Босни и Херцеговини, израђена је публикација Судска раз­матрања случајева насиља у породици у БиХ. Сврха публикације је унапређење одговора правосуђа на насиље у породици и представља значајан корак у правцу изградње адекватне правосудне реакције на овај облик криминалитета.

 

Приручник ће помоћи судовима у процјени и разумијевању предмета насиља у породици, укључујући проду­бљивање критичког разумијевања друштвених околности које се означавају као олакшавајуће или отежавајуће и унаприједит ће судску праксу и повећати досљедност поступања у правосуђу.


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Приручник